Servicii de Consultanta si Proiectare

S.C. RUXPRO S.R.L. asigura servicii de consultanta si proiectare in domeniul managementului, implementarii si realizarii proiectelor pentru obiective de investitii hidroenergetice si hidrotehnice, pentru toate fazele de proiectare.

 • Consultanta in domeniul investitiilor pentru lucrari hidroenergetice si hidrotehnice

  • Rapoarte Due Dilligence
  • Analize Cost – Beneficiu; Analize de risc
 • Studii de Prefezabilitate

 • Studii de Fezabilitate inclusiv:

  • Studii topografice
  • Studii geologo-geotehnice
  • Studii de hazard seismic
  • Studii hidrologice
  • Documentatii pentru avize si autorizatii
 • Documentatie tehnice pentru autorizatie de construire (DTAC)

 • Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (DTOE)

 • Proiect Tehnic + Caiete de Sarcini

 • Detalii de Executie

 • Asistenta Tehnica

 • Documentatie conforma cu executia

 • Documentatie pentru intocmirea instructiunilor de exploatare

 • Documentatie pentru urmarirea comportarii constructiei

In cadrul activitatii desfasurate de catre angajatii S.C. RUXPRO S.R.L. s-au intocmit documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor de ape si autorizatiilor de gospodarirea apelor conform Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care stabileste obligativitatea executiei lucrarilor in baza avizului de gospodarire a apelor.

Inginerii proiectanti, angajati ai RUXPRO SRL, in calitate de specialisti cu o experienta profesionala deosebita in domeniul proiectarii constructiilor hidrotehnice, au efectuat in cadrul proiectelor elaborate:

 • calcule hidraulice; calcule de dimensionare statistica si dinamica a constructiilor
 • calculul miscarii nepermanente a apei in conditii de functionare a centralelor hidroelectrice, a microhidrocentralelor si a statiilor de pompare;
 • dimensionarea optima din punct de vedere tehnic si economic a schemelor de amenajare hidroenergetica astfel incat solutiile propuse sa conduca la realizarea unui raport beneficiu/cost determinant pentru realizarea investitiei. Astfel in conditiile de amplasament ale fiecarei scheme de amenajare hidroenergetica propusa prin proiectele elaborate s-a urmarit stabilirea unui raport corect Q instalat / Q modul respectandu-se valoarea debitului de servitute impus de organele de Gospodarirea Apelor. Solutiile constructive propuse pentru baraje, derivatii (conducte de aductiune) si centrale hidroelectrice au respectat conditiile de asigurare a continuitatii cursului de apa, migratia faunei piscicole, neafectarea sectiunilor de curgere a apei in albii in conditii naturale de viitura, protectia cailor de comunicatii.

Proiectele intocmite au fost realizate in conditii de amplasament complexe din punct de vedere geologic si geotehnic necesitand profunde cunostinte teoretice si o permanenta adaptare la conditiile reale ale executiei.