Valorificarea potentialului hidroenergetic al lacului de acumulare de pe raul Mures