Certificate SRAC pentru studii, proiectare, consultanta pentru constructii civile si industriale, hidrotehnice, retele edilitare, gospodarirea apelor si imbunatatiri funciare:


ISO 9001:2008 – Management al calitatii


SR EN ISO 14001:2005 – Management de Mediu

Certificat de atestare nr. 47/2017 emis de Ministerul Apelor si Padurilor privind competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii:

  • intocmirea studiilor de gospodarirea apelor;
  • elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

Certificat de atestare nr. 520/2017 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru activitati de Imbunatatiri Funciare privind urmatoarele categorii de competenta:

  • Studii topografice, geotehnice, geologice
  • Indiguiri si regularizarea cursurilor de apa
  • Amenajari de irigatii
  • Amenajari de desecare si drenaj

Apartenenta la asociatii profesionale:

ROSHA


ICOLD